18u

 1. mmiller6372
 2. terry folino
 3. terry folino
 4. terry folino
 5. terry folino
 6. mmiller6372
 7. mmiller6372
 8. mmiller6372
 9. Joshua
 10. mmiller6372
 11. mrc68
 12. JeremyEThomas
 13. mrc68
 14. mrc68
 15. Ohiostingrays03
 16. lives4spring
 17. softball10
 18. xz2sdk
 19. mrc68
 20. DanMaz